Aktuality

Deň otvorených dverí FPV
Nestihli ste nás na JobSpoTTe ani na Workshope o prírodných vedách, kde ste si mohli vyskúšať Virtuálnu realitu a dozvedieť sa viac o štúdiu Aplikovanej informatiky? Nevadí!
Sme tu pre Vás aj v piatok 9.11.2018 v Trnave od 9,00 do 14,00.
DOD2018


cisco

Local Cisco Network Academy

Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania.
Viac


Profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika.

Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.