Rozvrh hodín
1APIN-MgD19* - aplikovaná informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterské II. st., denná forma), 2021/2022, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
Ut
08:25-10:15TYZ (od 08.02.2022) KAI/md20/19 Pvyužitie geografických informačných systémovonlineHosťovecký1APIN-MgD19*(B)
10:15-12:05TYZ (od 08.02.2022) KAI/md20/19 Svyužitie geografických informačných systémovonlineHosťovecký1APIN-MgD19*(B)
12:05-13:55TYZ (od 08.02.2022) KAI/md9/19 Cpokročilá počítačová grafikaonlineBeňo1APIN-MgD19*(A)
13:55-15:45TYZ (od 08.02.2022) KAI/md10/19 Pparalelné a distribuované systémyonlineČerňanský1APIN-MgD19*(A)
15:45-17:35TYZ (od 08.02.2022) KAI/md10/19 Sparalelné a distribuované systémyonlineČerňanský1APIN-MgD19*(A)
St
08:25-10:15TYZ (od 09.02.2022) KAI/md8/19 Pobjavovanie znalostí v databázachonlinePribilová1APIN-MgD19*(A)
10:15-12:05TYZ (od 09.02.2022) KAI/md8/19 Cobjavovanie znalostí v databázachonlinePribilová1APIN-MgD19*(A)
12:05-13:55TYZ (od 09.02.2022) KAI/md9/19 Ppokročilá počítačová grafikaonlineBeňo1APIN-MgD19*(A)
14:50-15:45TYZ (od 09.02.2022) KAI/md7/19 Ptímový projekt1APIN-MgD19*(A)Online Orange
15:45-17:35TYZ (od 09.02.2022) KAI/md7/19 Stímový projekt1APIN-MgD19*(A)Online Orange
Št
10:15-12:05TYZ (od 10.02.2022) KAI/md11/19 Pmodelovanie komplexných systémov a multiagentové simulácieonlinePospíchal1APIN-MgD19*(A)
12:05-13:55TYZ (od 10.02.2022) KAI/md11/19 Cmodelovanie komplexných systémov a multiagentové simulácieonlinePospíchal1APIN-MgD19*(A)
13:55-15:45TYZ (od 10.02.2022) KOJP/md12/19 Sodborný anglický jazyk IIonlineUhlíková1APIN-MgD19*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00