Rozvrh hodín
2APIN-BcD19* - aplikovaná informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2021/2022, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
08:25-10:15TYZ (od 07.02.2022) KAI/bd26/19 Pmodelovanie a simulácia v prostredí MatlabonlinePribilová2APIN-BcD19*(A)
10:15-12:05TYZ (od 07.02.2022) KAI/bd23/19 Ppočítačové siete IIonlineŠimon2APIN-BcD19*(A)
12:05-13:55TYZ (od 07.02.2022) KAI/bd25/19 Steoretické základy informatiky IIonlineHuraj2APIN-BcD19*(A)
13:55-15:45TYZ (od 07.02.2022) KAI/bd22/19 Cpočítačové architektúryonlineÖlvecký2APIN-BcD19*(A)
15:45-17:35TYZ (od 07.02.2022) KAI/bd44/19 PHPC a cloudové počítanieonlineVesel2APIN-BcD19*(B)
Ut
08:25-10:15TYZ (od 08.02.2022) KAI/bd24/19 Pdatabázové systémyonlineGabriška2APIN-BcD19*(A)
10:15-12:05TYZ (od 08.02.2022) KAI/bd43/19 Ppočítačová grafika IIonlineBeňo2APIN-BcD19*(B)
12:05-13:00TYZ (od 08.02.2022) KAI/bd28/19 Sročníková prácaonlinePribilová2APIN-BcD1905(A)
13:00-13:55TYZ (od 08.02.2022) KAI/bd28/19 Sročníková prácaonlinePribilová2APIN-BcD1906(A)
13:55-15:45TYZ (od 10.02.2022) KAI/bd26/19 Cmodelovanie a simulácia v prostredí MatlabonlinePribilová2APIN-BcD19*(A)
St
08:25-10:15TYZ (od 09.02.2022) KAI/bd23/19 Cpočítačové siete IIonlineŠimon2APIN-BcD19*(A)
10:15-12:05TYZ (od 09.02.2022) KAI/bd43/19 Cpočítačová grafika IIonlineBeňo2APIN-BcD19*(B)
12:05-13:55TYZ (od 09.02.2022) KAI/bd22/19 Ppočítačové architektúryonlineÖlvecký2APIN-BcD19*(A)
13:55-15:45TYZ (od 09.02.2022) KAI/bd24/19 Cdatabázové systémyonlineGabriška2APIN-BcD19*(A)
15:45-17:35TYZ (od 09.02.2022) KAI/bd44/19 CHPC a cloudové počítanieonlineVesel2APIN-BcD19*(B)
Št
08:25-10:15TYZ (od 10.02.2022) KOJP/bd27/19 Sanglický jazyk pre informatikov IVonlineUhlíková2APIN-BcD1905(A)
10:15-12:05TYZ (od 10.02.2022) KOJP/bd27/19 Sanglický jazyk pre informatikov IVonlineUhlíková2APIN-BcD1906(A)
13:00-13:55TYZ (od 10.02.2022) KAI/bd25/19 Pteoretické základy informatiky IIonlineHuraj2APIN-BcD19*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00