Aktuality

Otvárame nový magisterský študijný program denného štúdia v odbore aplikovaná informatika.
Nezabudni si podať prihlášku do 30.04.2019.

Študenti druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia sa do 15.03.2019 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2019/2020 cez systém AIS. Všetky témy sú v systéme AIS2 zverejnené. Návod na prihlasovanie
cisco

Local Cisco Network Academy

Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania.
Viac


Profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika.

Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.