Rozhodni sa správne!

titul - Bc. (bakalár)
dĺžka štúdia - 3/denná a 4/externá
predpokladaný počet prijatých uchádzačov - 50

titul - Mgr. (magister)
dĺžka štúdia - 2/denná
predpokladaný počet prijatých uchádzačov - 30

Študijný program ponúka široké spektrum informaticky orientovaných predmetov od úplných začiatkov až po pokročilé, špecificky zamerané okruhy.
Náš študijný program je moderný, zameraný na prepojenie teórie a praxe.
Učebné plány pre bakalárske a magisterské štúdium


Termín podania prihlášky:
1. kolo Bc., Mgr. - do 30. apríla 2021
2. kolo Bc., Mgr. - do 13. augusta 2021

Prihlášku možno podať:
a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava.
b) osobne: v podateľni UCM v Trnave.
c) elektronicky.


Poplatok za prijímacie konanie: 25 €
Elektronické podanie prihlášky: 20 €

Bližšie Informácie - tu
Študijné oddelenie : Daniela Šimková
Tel.: 033/5565 316

Tešíme sa na Vás!!!