Profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky a matematiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika. Tomu zodpovedá aj mnohočlenný tím špecialistov so širokým odborným záberom. Katedra je aj lokálnou akadémiou Cisco Networking Academy programu firmy Cisco Systems. V rámci tejto funkcie školí študentov štvorsemestrálného sieťového programu na úrovni certifikácie CCNA.

Výskumné tímy:

  • paralelné, distribuované a gridové systémy
  • neurónové siete
  • sieťová bezpečnosť
  • e-learningové systémy
  • automatizácia