Ing. Miroslav Beňo, PhD.

Kontaktné údaje

Ing. Miroslav Beňo, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Email: miroslav.beno [at] ucm.sk
Kancelária: 303 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Streda 14:00 - 15:00 denné štúdium
Streda 16:45 - 17:45 externé štúdium
 

Publikačná činnosť

na obsahuje sa pracuje