Ing. Miroslav Beňo, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Email: miroslav.beno [at] ucm.sk
Kancelária: 310 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Štvrtok 08:00 - 10:00
 Scopus

Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.