Ing. Miroslav Beňo, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Email: miroslav.beno [at] ucm.sk
Kancelária: 310 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Utorok 11:00 - 13:10 Denné štúdium
Utorok 09:00 - 11:00 Externé štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.