doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Email: michal.cernansky [at] ucm.sk
Kancelária: 306 B
Telefón: 033/ 55 65 381
Konzultačné hodiny Štvrtok 10:00 - 11:00 denné štúdium
Štvrtok 11:00 - 12:00 externé štúdium
 

Publikačná činnosť

na obsahu sa pracuje