doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Email: michal.cernansky [at] ucm.sk
Kancelária: 313 A
Telefón: 033/ 55 65 349
Konzultačné hodiny Pondelok 14:00 - 15:00 Denné štúdium
Štvrtok     16:00 - 17:00 Externé štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Specification of scientific and teaching activities

Michal Čerňanský, doc. Ing. PhD.

Journal Editorial Board

  • Neurocomputing
  • Computing and Informatics
  • Neural Processing Letters
  • IEEE Transactions on Neural Networks


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.