doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Email: iveta.dirgova [at] ucm.sk
Kancelária: 308 B
Telefón: 033/ 55 65 372
Konzultačné hodiny Štvrtok 10:00 – 12:00 Denné a externé štúdium
 

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti
Scopus