doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. Priezvisko a meno: doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Email: iveta.dirgova [at] ucm.sk
Kancelária: Dekanát FPV - 216
Telefón: 033/ 55 65 324
Konzultačné hodiny Streda 09:00 - 10:00
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.