doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. Priezvisko a meno: doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Email: iveta.dirgova [at] ucm.sk
Kancelária: 308 B
Telefón: 033/ 55 65 372
Konzultačné hodiny Piatok 10:00 – 12:00 Denné a externé štúdium
 

Zoznam publikačnej činnosti
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.