Ing. Darja Gabriška, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Darja Gabriška, PhD.
Email: darja.gabriska [at] ucm.sk
Kancelária: 307 A
Telefón: 033/ 55 65 385
Konzultačné hodiny Utorok 09:00 – 11:00 Denné a externé štúdium
 

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti
Scopus