Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Email: marian.hostovecky [at] ucm.sk
Kancelária: 309 B
Telefón: 033/ 55 65 378
Konzultačné hodiny Utorok 15:00 - 16:00 Denné štúdium
Streda 16:00 - 17:00 Externé štúdium
 

Publikačná činnosť


Scopus