Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. Priezvisko a meno: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Email: marian.hostovecky [at] ucm.sk
Kancelária: 310 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Streda 10:00 - 11:00 Denné štúdium
Streda 11:00 - 12:00 Externé štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.