Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. Priezvisko a meno: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Email: marian.hostovecky [at] ucm.sk
Kancelária: 309 B
Telefón: 033/ 55 65 378
Konzultačné hodiny Pondelok 14:30 - 16:30 Denné a externé štúdium
 


Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.