doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor

Kontaktné údaje

doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor Priezvisko a meno: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
Email: ladislav.huraj [at] ucm.sk
Kancelária: 306 A
Telefón: 033/ 55 65 379
Konzultačné hodiny Utorok 10:00 - 11:00 Denné štúdium
Utorok 11:00 - 12:00 Externé štúdium
 

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Specification of scientific and teaching activities

Ladislav Huraj, doc. RNDr. PaedDr. PhD.

Journal Editorial Board

  • Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics
  • od 2011 JCIT (Journal of Convergence Information Technology), ISSN: 1975-9320 (IET Inspec Direct)

Conference Scientific Committee

  • konferencie Springer: ICT Innovations 2018, ICT Innovations 2017, …, ICT Innovations 2013, FGCN and DCA 2012
  • konferencie ACM: BCI 2017, BCI 2015, BCI 2013, BCI 2012
  • konferencie IEEE Computer Society: NCM 2011, NCM 2010, ICIS 2010, ICNIT 2011, IDCTA 2011, ICCIT 2011, ICCIT 2010, ICCIT 2009
  • iné konferencie: I&IT 2009, DidInfo 2014, DidInfo 2013, …, DidInfo 2008

Honors and Memberships

člen Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť – SASIB
Association for Computing Machinery ACM
Recenzovanie výskumných projektov grantových agentúr VEGA, KEGA, Georgian National Science Foundation, EÚ projektov Erasmus+, EÚ projektov EUREKA