doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. Priezvisko a meno: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Email: --
Kancelária: 307 A
Telefón: 033/ 55 65 385
Konzultačné hodiny Pondelok 08:00 - 10:00 Denné štúdium
Pondelok 10:00 - 11:00 Externé štúdium
 

2.ročník
Úvod do databázových systémov


na obsahu sa pracuje


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.