PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD. Priezvisko a meno: PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Email: miroslav.olvecky [at] ucm.sk
Kancelária: 313 A
Telefón: 033 5565 349
Konzultačné hodiny Štvrtok 13:00 - 15:00
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.