PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD. Priezvisko a meno: PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Email: miroslav.olvecky [at] ucm.sk
Kancelária: 307 B
Telefón: 033 5565 349
Konzultačné hodiny Streda 15:00 - 17:00 Denné a externé štúdium
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 

Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.