Ing. Marek Šimon, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Marek Šimon, PhD.
Email: marek.simon [at ]ucm.sk
Kancelária: 311 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny: Piatok 08:00 – 10:00 Pokročilé riešenia sieťovej bezpečnosti
Piatok 10:00 – 12:00 Počítačové siete 2
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 


Zoznam publikačnej činnosti
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.