Ing. Marek Šimon, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Marek Šimon, PhD.
Email: marek.simon [at ]ucm.sk
Kancelária: 308 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny: PS1 pondelok 8:30-10:30, PS3 utorok 10:00-12:00, MPS streda 10:00-12:00
Kontaktné hodiny: PS1 streda 12:00-14:00, PS3 utorok 12:00-14:00
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 

Zoznam publikačnej činnosti
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.