Ing. Marek Šimon, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Email: marek.simon [at ]ucm.sk
Kancelária: 311 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny: Utorok 12:30 – 13:30 Externé štúdium
Piatok 12:00 – 13:00 Denné štúdium
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.