doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Email: andrea.vadkertiova [at] ucm.sk
Kancelária: 307 B
Telefón: 033/ 55 65 349
Konzultačné hodiny Utorok 10:00 – 11:00 Denné štúdium
Utorok 11:00 – 12:00 Externé štúdium
 


na obsahu sa pracuje


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.