Zamestnanci

PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
vedúci katedry

Ing. Marek Šimon, PhD.
zástupca vedúceho

Ing. Jana Jurinová, PhD.
tajomníčka katedry