Ing. Jana Jurinová, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Email: jana.jurinova [at] ucm.sk
Kancelária: 311 B
Telefón: 033/ 55 65 384
Konzultačné hodiny Utorok 12:05 - 13:00 Denné štúdium
Streda 13:00 - 13:55 Externé štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.