Ing. Jana Jurinová, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Email: jana.jurinova [at] ucm.sk
Kancelária: 303 B
Telefón: 033/ 55 65 384
Konzultačné hodiny Pondelok 10:15 - 11:10 Denné štúdium
Pondelok 11:10 - 12:05 Externé štúdium
 

Zoznam publikačnej činnosti
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.