doc. Ing. Karol Grondžák, PhD.

Kontaktné údaje

doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Karol Grondžák, PhD.
Email: karol.grondzak [at] ucm.sk
Kancelária: 306 A
Telefón: 033/ 55 65 379
Konzultačné hodiny po dohode mailom
 

Publikačná činnosť

na obsahu sa pracuje