doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Priezvisko a meno: RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.
Email: jaroslava.trubenova [at] ucm.sk
Kancelária: 307 B
Telefón: 033/ 55 65 349
Konzultačné hodiny Streda 09:30 - 11:30
 

na obsahu sa pracuje


na obsahu sa pracuje


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.